UKORZENIANIE Metoda uproszczona i kompleksowa.

Podkorzeń B
Przez wiele lat nasze produkty do ukorzeniania były szeroko stosowane z bardzo  dobrymi  rezultatami przez producentów sadzonek. Wieloletnie doświadczenia pozwoliły opracować skuteczną metodę.

Metoda uproszczona polega tylko na maczaniu gałązek (sadzonek) w papce z wody i Podkorzenia A, B, lub AB aqua przed umieszczeniem ich w dołku wykonanym w podłożu.

Metoda kompleksowa obejmuje dodatkowo przygotowanie odpowiedniego podłoża i zasilenie dolistne Zielonym Buszem. Zastosowanie Zielonego Busza czy PODKORZENIA WIP uwzględnia potrzeby roślin w procesie ukorzeniania w zakresie zapasów składników  pokarmowych, jak też ułatwienia powstania mykoryzy przy korzeniach.

Etapy ukorzeniania:

KOMPLEKSOWA METODA UKORZENIANIA

Zielony Busz

1. DOLISTNIE TRAKTUJEMY ZIELONYM BUSZEM roślinę mateczną lub sadzonkę.

2-5 dni przed przygotowaniem sadzonki

Opryskiwanie rośliny matecznej, z której przygotujemy sadzonki nawozem ZIELONY BUSZ w stężeniu 2 do 5%. Zielony Busz zasila roślinę w fosfor . Fosfor sprzyja ukorzenianiu.

Bez sprawnych korzeni fosfor najlepiej podać dolistnie, co jest wielokrotnie skuteczniejsze niż zastosowanie nawozu fosforowego na łodygę lub do gleby. Pobieranie fosforu z gleby, gdy nie ma jeszcze korzeni jest znikome.

Dodatkowym zadaniem Zielonego Busza jest zabezpieczenie sadzonki przed chorobami i szkodnikami. Zielony Busz zawiera bowiem miedź, wyciągi roślinne i Mydło Himal.

Najlepiej jest to zrobić przez opryskiwanie rośliny matecznej, z której będzie odcinana gałązka na 2 do 5 dni przed odcięciem gałązki. Można opryskać już obciętą gałązkę, lecz korzystniejsze jest zabezpieczenie jej na kilka dni przed obcięciem.

W przypadku, gdy nie zależy nam tak bardzo na zabezpieczeniu sadzonki przed chorobami,ekonomicznie uzasadnione jest zastosowanie dolistnego nawozu fosforowego BUSZ M w stężeniu 1%. Busz M zawiera 24% P2O5, 7% K2O , 6,5% N oraz mikroelementy. Busz wzmocni nie tylko pobrane gałązki, ale również rośliny, z których te gałązki pobieramy.

Ponieważ nie zawiera zbyt dużo azotu, nie spowoduje nadmiernego pędzenia tych roślin.

2. PRZYGOTOWUJEMY PODŁOŻE.

Do ukorzeniania stosujemy Podkorzeń z Wermikulitem i Perlitem (WIP) zmieszany z niewielką ilością ziemi (maksymalnie 4 części ziemi na jedną część WIP).

PODKORZEŃ WIP (z wermikulitem i perlitem) to dodatek do wzbogacania podłoża w doniczkach, skrzynkach, czy w ogrodzie. Znakomicie chłonie wodę i przepuszcza powietrze, można stosować sam lub po zmieszaniu z ziemią. Szczególnie polecany do siewu, rozsady, ukorzeniania i przesadzania roślin. Wermikulit i perlit to produkty pochodzenia wulkanicznego, w pełni ekologiczne, cenne dla roślin.

Należy przygotować również papkę z wody i Podkorzenia A, B, lub AB aqua.

3.  Odcinamy gałązkę-sadzonkę z rośliny matecznej.

4. Zanurzamy obciętą gałązkę w papce z wody i Podkorzenia A, B, lub AB aqua . Do przygotowanego w podłożu dołka wsadzamy roślinę. Zasypujemy dołek.

Można ją ponownie zasilić nawozem. Należy naszą sadzonkę podlewać.